^ Powrót na górę

 

 

Droga w Dąbrowie już otwarta

Rozmiar tekstu:

1
W Dąbrowie Wielkiej (gm. Sieradz) oddano dziś do użytku prawie półtorakilometrowy odcinek drogi powiatowej po remoncie. Inwestycję zrealizował Powiat Sieradzki we współpracy z Gminą Sieradz.

Zakres inwestycji obejmował: rozbudowę drogi do szerokości sześciu metrów, budowę chodnika o szerokości dwóch metrów na całej długości remontowanej drogi, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę zatoki autobusowej, budowę przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem pionowym, budowę zatoki postojowej przy cmentarzu i kościele parafialnym, budowę kanalizacji deszczowej i rowów, a także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Na remont głównej drogi biegnącej przez Dąbrowę jej mieszkańcy czekali kilka lat. – To bardzo wyczekiwana inwestycja zarówno dla tych, którzy tu mieszkają, jak i dla osób regularnie przejeżdżających przez Dąbrowę. Za każdym razem, gdy już mieliśmy ją remontować, występowały jakieś okoliczności uniemożliwiające realizację inwestycji. Zazwyczaj był to brak pieniędzy. Tym bardziej się cieszę, że wreszcie się powiodło – powiedział podczas otwarcia drogi starosta sieradzki Dariusz Olejnik. Na otwarciu towarzyszyli mu przedstawiciele Powiatu – wicestarosta Zbigniew Krasiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Piątek oraz naszelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu Mariusz Bądzior. Na otwarcie przybyły też władze Gminy Sieradz z wójtem Jarosławem Kaźmierczakiem na czele, a także dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej Zdzisława Kałuziak.

Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 3.319,866,60 zł brutto, w tym 1.177,399,60 zł to środki własne Powiatu, 1.642,467 zł to kwota przekazana z budżetu państwa, zaś 500.000 zł do inwestycji dołożyła Gmina Sieradz.

Wykonawcą remontu była firma „Dromak” ze Zduńskiej Woli. Przebudowę rozpoczęła 17 czerwca, a zakończyła 30 września.

T.O.

IMG 2473 1024x683  IMG 2474 1024x683

IMG 2476 1024x683  IMG 2483 1024x683

IMG 2485 1024x683  IMG 2492 1024x683

IMG 2494 1024x683  IMG 2496 1024x683

IMG 2500 1024x683  IMG 2506 1024x683

IMG 2511 1024x683  IMG 2567 1024x683

IMG 2595 1024x683  IMG 2609 1024x683

IMG 2618 1024x683  IMG 2627 1024x683

IMG 2639 1024x683  IMG 2645 1024x683