Będzie remont drogi Drzązna-Charłupia Wielka

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej z Drząznej do Charłupi Wielkiej w gminie Wróblew.

Inwestycja zostanie zrealizowana we współpracy finansowej samorządów Powiatu Sieradzkiego i Gminy Wróblew, z udziałem środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Zakres robót obejmie wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni, wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni i poszerzeniu, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie chodnika o długości 29 metrów bieżących, odmulenie rowów przydrożnych, wykonanie poboczy ziemnych, ustawienie na przepuście barier sprężystych stalowych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Remont zostanie wykonany do 30 sierpnia 2017 roku.

Termin składania ofert w przetargu mija w poniedziałek 8 maja o godz. 9:50. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00 w siedzibie PZD.

T.O.