PRDiM wyremontuje drogę Wandalin-Klonowa

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu rozstrzygnął przetarg na przebudowę drogi powiatowej Wandalin-Klonowa. Z trzech złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano tę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z podsieradzkich Czartek.

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły trzy podmioty: „Domax” z Boronowa, konsorcjum „Sidrog” z Domaniewa i „Bud-Trans” z Sieradza oraz PRDiM z Czartek. Pierwsza opiewała na 5 223 327 02 zł, druga na 5 871 409 50 zł, a trzecia na 5 849 416 72 zł.

Oferta przedsiębiorstwa „Domax” została odrzucona na podstawie art.. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena istotnych części składowych oferty była rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Inwestycja będzie finansowana z trzech źródeł: dofinansowania pozyskanego przez Powiat Sieradzki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, z budżetu PZD oraz z dotacji Gminy Klonowa.

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę chodników w Klonowej, wykonanie zjazdów do posesji i na pola,wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie zatoki postojowej przed pawilonem handlowym w Klonowej, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej długości 62 m, wykonanie oznakowania aktywnego D6 przed wyniesionym przejściem dla pieszych w Klonowej, wykonanie poszerzenia (do 6 m) i nowej nawierzchni jezdni na odcinku długości 6315 m, odmulenie przydrożnych rowów, wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego szerokości 1 m oraz wykonanie peronów autobusowych.

T.O.

mapa