^ Powrót na górę

 

 

Droga Włyń-Glinno. Ruszył pierwszy etap

Rozmiar tekstu:

pzd
Na drodze powiatowej w Glinnie (gm. Warta) trwają prace związane z pierwszym etapem jej przebudowy. Inwestycja realizowana jest przez Powiat Sieradzki z udziałem środków z budżetu samorządu powiatowego, Gminy i Miasta Warta oraz z dotacji przyznanej z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

Droga znajduje się w ważnym dla powiatu i dla gminy miejscu. – Po pierwsze łączy nas ona z powiatem poddębickim. Jest to jedna z dróg, którą można sprawnie i szybko dojechać do Pęczniewa, Uniejowa czy samych Poddębic. Po drugie, jest ona istotna z punktu widzenia dojazdu do zbiornika Jeziorsko, który jest w tej chwili jedną z najbardziej rozwojowych atrakcji turystycznych regionu – mówi starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Cała inwestycja, rozpisana na dwa lata, obejmie przebudowę drogi powiatowej od granic powiatu (tam teraz trwają prace) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 710. – W pierwszym etapie, który właśnie trwa i zostanie zakończony do połowy września bieżącego roku, wyremontowany zostanie odcinek o długości nieco ponad dwóch kilometrów. Przebudowę pozostałego, dwuipółkilometrowego fragmentu drogi planujemy na rok przyszły – informuje Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z podsieradzkich Czartek. W zakresie zadania jest poszerzenie jezdni do 6 metrów, wykonanie poboczy z destruktu o szerokości 1 metra po obu stronach drogi i remont przepustu pod jej koroną.

Koszty pierwszego etapu zadania to prawie 1,6 mln zł. Ich największą część stanowią środki budżetowe Powiatu Sieradzkiego (1,1 mln). Gmina Warta dołożyła 350 tys. zł. Pozostałą część (96 tys.) przekazał Samorząd Województwa Łódzkiego z tzw. dojazdów do pól.

Na razie remontowany odcinek jest całkowicie przejezdny, bo drogowcy pracują przy budowie odwodnienia, a więc na poboczu. W dalszej części remontu kierowcy będą się musieli liczyć z ruchem wahadłowym.

T.O.

1  2

3  4

5  7

8  9

10  11