Droga Glinno-Włyń. Remont na ukończeniu

Rozmiar tekstu:

pzd
Dobiega końca pierwszy etap remontu drogi Glinno-Włyń w gminie Warta. Nawierzchnia jest już gotowa. Do skończenia pozostały pobocza (z destruktu). Wykonawca zejdzie z placu budowy w ciągu kilku najbliższych dni.

Jest to pierwszy etap rozpisanego na dwa lata remontu drogi powiatowej od granic powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 710. Objął on odcinek o długości ponad dwóch kilometrów. Przebudowę pozostałego fragmentu Powiat Sieradzki planuje na przyszły rok.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z podsieradzkich Czartek. W zakresie zadania miał poszerzenie jezdni do 6 metrów, wykonanie poboczy z destruktu o szerokości 1 metra po obu stronach drogi i remont przepustu pod jej koroną.

Koszty pierwszego etapu zadania to prawie 1,6 mln zł. Ich największą część stanowią środki budżetowe Powiatu Sieradzkiego (1,1 mln). Gmina Warta dołożyła 350 tys. zł. Pozostałą część (96 tys.) przekazał Samorząd Województwa Łódzkiego z tzw. dojazdów do pól (tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych).

T.O.

2  3

4  5