^ Powrót na górę

 

 

Droga Glinno-Włyń. Prace zakończone

Rozmiar tekstu:

pzd
Dobiegł końca pierwszy etap remontu drogi powiatowej Glinno-Włyń w gminie Warta. Druga część inwestycji zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Przebudowa obejmie więc finalnie odcinek od granic powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 710.

Wykonawcą pierwszego fragmentu drogi (2,1 km) było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek koło Sieradza. Remontem objęło odcinek od strony granicy z powiatem poddębickim. Jezdnia została poszerzona do sześciu metrów, a pobocza utwardzono destruktem.

Koszty pierwszego etapu zadania to prawie 1,6 mln zł. Ich największą część stanowiły środki budżetowe Powiatu Sieradzkiego (1,1 mln). Gmina Warta dołożyła 350 tys. zł. Pozostałą część (96 tys.) przekazał Samorząd Województwa Łódzkiego z tzw. dojazdów do pól (tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych).

T.O.

1  2

4  5

6  7

8  9