^ Powrót na górę

 

 

Wyburzanie obiektów Obwodu Drogowego PZD

Rozmiar tekstu:

pzd
Rozpoczęło się wyburzanie budynków po starym Obwodzie Drogowym Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Podzamcze w Sieradzu. Techniczna baza drogowców została przeniesiona na ul. Zakładników.

Przenoszenie OD PZD na nowe miejsce trwało cztery lata. Pierwsze maszyny budowlane pojawiły się na ul. Zakładników pod koniec 2014 roku, po tym jak starosta sieradzki Dariusz Olejnik i prezydent Sieradza Jacek Walczak podpisali umowę w sprawie zamiany gruntów.

Na mocy tego porozumienia samorządy zamieniły się działkami. Teren przy ul. Podzamcze, na którym właśnie trwa wyburzanie obiektów byłej już bazy drogowej, częściowo objęty był rewitalizacją, dlatego konieczne było podpisanie aktu notarialnego pozwalającego miastu na ingerencję w zagospodarowanie przekazanej działki.

W zamian Powiat otrzymał grunty przy ul. Zachodniej, położone za Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, na których funkcjonuje już nowy OD.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  11

10  12

13  14 

19  20

21  22

23  24

25  26

27  28