^ Powrót na górę

 

 

Glinno-Włyń. Remont w toku

Rozmiar tekstu:

pzd
W Glinnie (gm. Warta) trwają prace przy poszerzaniu jezdni. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza wykonuje tam roboty związane z drugim etapem remontu drogi powiatowej Glinno-Włyń.

Przebudową objęty jest 2,5-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 710. Pozostała część drogi – aż do granicy z powiatem poddębickim – została wyremontowana w ubiegłym roku.

Remont drugiej części drogi finansowany jest z budżetu Powiatu Sieradzkiego, ze środków samorządu Województwa Łódzkiego z tzw. dojazdów do pól (z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych) oraz z budżetu Gminy i Miasta Warta. Jej łączny koszt to nieco ponad 1,5 mln zł. Prace potrwają do końca września.

T.O.

1  2

3  4