^ Powrót na górę

 

 

Droga w Kokoszkach po remoncie

Rozmiar tekstu:

pzd
W miejscowości Kokoszki (gm. Błaszki) została oddana do użytku wyremontowana droga powiatowa. Zmodernizowany odcinek biegnie od ul. Kościuszki w Błaszkach, przez Kokoszki, do Sędzimirowic.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek. Nadzór inwestorski pełniła Aurelia Juszczak z Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu. Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane przez samorząd Błaszek.

Zakres inwestycji obejmował frezowanie nawierzchni, wykonanie warstw wyrównawczej i ścieralnej, regulację wysokościową wpustów ulicznych i zaworów wodno-kanalizacyjnych oraz wykonanie poboczy z destruktu. Roboty realizowano na odcinku długość 2268 mb.

Remont trwał od 10 do 30 maja. Całkowita wartość robót to 846 590,28 zł.

T.O.

1  2

3  4