^ Powrót na górę

 

 

Droga Włyń-Glinno po remoncie

Rozmiar tekstu:

pzd
Zakończył się drugi etap remontu drogi powiatowej Glinno-Włyń w gminie Warta. Etap pierwszy, od granicy powiatu, został zrealizowany w ubiegłym roku.

Wykonawcą pierwszego fragmentu drogi (2,1 km od granicy z powiatem poddębickim) było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek koło Sieradza. Remontem objęło odcinek od strony granicy z powiatem poddębickim. Jezdnia została poszerzona do sześciu metrów, a pobocza utwardzono destruktem.

Droga znajduje się w ważnym dla powiatu i dla gminy miejscu. – Po pierwsze łączy nas ona z powiatem poddębickim. Jest to jedna z dróg, którą można sprawnie i szybko dojechać do Pęczniewa, Uniejowa czy samych Poddębic. Po drugie, jest ona istotna z punktu widzenia dojazdu do zbiornika Jeziorsko, który jest w tej chwili jedną z najbardziej rozwojowych atrakcji turystycznych regionu – mówi starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Koszty pierwszego etapu zadania to prawie 1,6 mln zł. Ich największą część stanowiły środki budżetowe Powiatu Sieradzkiego (952 tys.). Gmina Warta dołożyła 350 tys. zł. Pozostałą część (296 tys.) przekazał Samorząd Województwa Łódzkiego z tzw. dojazdów do pól (z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych).

Te same podmioty finansowały drugą część inwestycji. Powiat Sieradzki przeznaczył na nią prawie 900 tys., Gmina Warta dołożyła 400 tys., a wysokość środków z Urzędu Marszałkowskiego (również z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych) wyniosła 365 tys. zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza.

W uroczystym spotkaniu, podsumowującym oba etapy inwestycji, uczestniczyli przedstawiciele obu samorządów, ze strony Powiatu – starosta Mariusz Bądzior, wicestarosta Kazimiera Gotkowicz, członek Zarządu Powiatu Tomasz Baliński (radny powiatowy z terenu gminy Warta) oraz radni: Krzysztof Żubrowski i Daniel Joachimiak. Samorząd gminny Warty reprezentowali: burmistrz Krystian Krogulecki, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Kopacki oraz radny Marek Ciołek. W spotkaniu wzięli również udział sołtysi miejscowości Dzierzązna (Mariola Niemira) i Glinno (Janusz Mróz).

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8