^ Powrót na górę

 

 

Remont chodnika na ul. Topolowej w Brzeźniu

Rozmiar tekstu:

pzd
Na ul. Topolowej w Brzeźniu trwa wymiana nawierzchni chodnika na kostkę pozyskaną przy remoncie ul. Wspólnej (czyli drogi powiatowej Brzeźnio-Rembów). – Tego typu praktyki są standardem, jeżeli materiały odzyskane nadają się i mogą być powtórnie wykorzystane – mówi Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu.

Remont chodnika na ul. Topolowej PZD realizuje w ramach bieżącego utrzymania dróg. Wykorzystuje przy tym będącą w bardzo dobrym stanie kostkę, pozyskaną z rozbiórki innego chodnika w Brzeźniu – na ul. Wspólnej. – Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów przewozu materiałów do obwodu drogowego w Sieradzu lub na teren ewentualnej innej inwestycji w powiecie, zdecydowaliśmy się wykorzystać kostkę z rozbiórki chodnika na Wspólnej. Przy skromnych środkach finansowych, jakimi dysponuje Powiat Sieradzki na zadania drogowe, tego typu działania są jak najbardziej ekonomicznie uzasadnione – wyjaśnia Robert Piątek.

Prace na ul. Topolowej potrwają do końca października. Do tego czasu przejeżdżający tamtędy kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

T.O.

1  2

3  4

6  7