^ Powrót na górę

 

 

Wojewódzki konwent drogowców

Rozmiar tekstu:

pzd
Przedstawiciele zarządców dróg powiatowych województwa łódzkiego spotkali się w Sieradzu na konwencie, na którym m.in. wybrali nowego przewodniczącego. Został nim Robert Piątek, dyrektor sieradzkiego Powiatowego Zarządu Dróg.

Na stanowisku przewodniczącego Konwentu Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Łódzkiego Robert Piątek zastąpił Tomasza Kijankę, byłego dyrektora PZD w Bełchatowie. Pozostały skład prezydium nie zmienił się. Zastępcą przewodniczącego jest Małgorzata Killman, dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, a funkcję sekretarza pełni Andrzej Reszel, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie. Prezydium konwentu uzupełniają członkowie – Teresa Dębska, zastępca naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Poddębicach i Alicja Krzemień, kierownik PZD w Wieluniu.

Nie licząc nowo wybranego przewodniczącego, do Sieradza przyjechali przedstawiciele dziewięciu zarządów dróg, reprezentujący powiaty: bełchatowski, łaski, opoczyński, piotrkowski, poddębicki, skierniewicki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski. – Każdy powiat ma swoich drogowców, a ci podobne problemy, jednak mimo tych podobieństw każdy ma własną specyfikę. Dlatego spotykamy się, by rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami. A tematów, z którymi często jesteśmy pozostawieni sami sobie, jest mnóstwo – mówił Robert Piątek, dyrektor PZD w Sieradzu. Zarząd Powiatu Sieradzkiego reprezentował na spotkaniu Tomasz Baliński, członek Zarządu, który w zakresie swoich kompetencji ma właśnie drogi.

Drogowcy pochylili się m.in. nad tematem pozyskiwania środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych. Wysłuchali również dwóch wystąpień zaproszonych gości: Łukasz Zajkowski, prezes zarządu spółki Zako Trade zaprezentował zalety uniwersalnej maszyny drogowej, łączącej cechy recyklera, równiarki i walca, a Paweł Borkowski, regionalny dyrektor sprzedaży firmy S&P Polska, przedstawił innowacyjną technologię wzmacniania nawierzchni drogowych.

T.O.

1  2

3  4

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19