^ Powrót na górę

 

 

Zarządcy dróg rozmawiali o przejmowaniu krajówek

Rozmiar tekstu:

pzd
Dyrektorzy powiatowych zarządów dróg w Sieradzu, Wieruszowie i Ostrzeszowie spotkali się, by omówić problemy związane z przejmowaniem skrzyżowań z drogami przejętymi przez gminy po budowie S8. Spotkanie odbyło się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie.

W imieniu PZD w Sieradzu w spotkaniu wzięli udział: Robert Piątek, dyrektor PZD i Janusz Grdeń, specjalista ds. inżynierii ruchu drogowego PZD. Przyjechali na nie również dyrektorzy PZD w Wieruszowie i Ostrzeszowie: Andrzej Drzazga i Anna Gieczewska.

Uczestnicy przedstawili swoje stanowiska w sprawie problemów z utrzymaniem skrzyżowań dróg gminnych (do niedawna krajowych) z powiatowymi, które to skrzyżowania przejdą pod zarząd powiatów.

Spotkanie było kontynuacją konferencji, która odbyła się niedawno w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz, poświęconej przejmowaniu dróg krajowych przez gminy w związku z oddaniem do użytku drogi S8. Podobnie jak kilka tygodni temu w Zduńskiej Woli, tak i w Wieruszowie uczestnicy spotkania podkreślali konieczność połączenia wysiłków samorządów. Gminy i powiaty stoją na stanowisku, że przekazanie dróg krajowych gminom, a w konsekwencji skrzyżowań powiatom, odbyło się w sposób urągający jakimkolwiek zasadom partnerstwa. – Nie zgadzamy się z decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przede wszystkim dlatego, że S8 nie jest alternatywą dla krajówek 12 i 14, tylko dla drogi nr 8, na co wskazuje sama nazwa – powiedział Robert Piątek.

Andrzej Drzazga wskazywał na konieczność ujednolicenia stanowiska w dyskusji z GDDKiA, czemu służą właśnie tego rodzaju spotkania. – Okazuje się, że w związku z przekazaniem dróg krajowych gminom samorządy nie są traktowane jednakowo, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie związane z utrzymaniem dróg i obiektów inżynieryjnych, skrzyżowań, mostów. Dlatego musimy rozmawiać, ustalać wspólne stanowiska i razem interweniować wszędzie, gdzie tylko się da – mówił dyrektor PZD w Wieruszowie.

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, „budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii”. Jeśli więc dotychczasowe drogi krajowe staną się gminnymi, utrzymanie ich skrzyżowań z drogami powiatowymi będzie należeć do powiatu. – A mamy tych skrzyżowań niemało, bo aż 18 na terenie całego powiatu: w Wandalinie, 3 w Złoczewie, z czego 1 ze światłami, w Rembowie, 2 w Zapolu, w Kłocku, Tumidaju, 2 w Kuśniach i 7 w samym Sieradzu: na ul. Sikorskiego, Szlacheckiej, Broniewskiego, Sarańskiej, al. Pokoju i 2 na Grunwaldzkiej – wymienia Robert Piątek.

Efektem współdziałania powiatów sieradzkiego, ostrzeszowskiego, wieruszowskiego, a także łaskiego, jest pismo skierowane do GDDKiA w Warszawie. – Jest to nasz protest przeciwko zakwalifikowaniu odcinków powiatowych dróg przechodzących przez S8 do V standardu zimowego utrzymania – wyjaśnia Robert Piątek. W piśmie tym zarządcy ostrzegają, że „w sytuacji, gdy kierowca jadący posypaną lub odśnieżoną wcześniej drogą powiatową wjedzie na wiadukt biegnący nad drogą ekspresową, na którym śliskość jeszcze występuje, może dojść do niebezpiecznego w skutkach zdarzenia drogowego”. Samorządowcy zwracają się więc z prośbą o podniesienie standardu utrzymania odcinków dróg i dostosowania go do standardów na ciągach dróg powiatowych.

T.O.

IMG 3935  IMG 3942

IMG 3945  IMG 3947

IMG 3953  IMG 3958