^ Powrót na górę

 

 

Nowe skrzyżowanie równorzędne

Rozmiar tekstu:

pzd
Od 2 września skrzyżowanie ulic Nenckiego i Bazylika w Sieradzu jest skrzyżowaniem równorzędnym. Obowiązują tu zasady ruchu identyczne, jak na skrzyżowaniu Warszawskiej i Warckiej, czyli pojazdy poruszają się według tzw. zasady prawej ręki.

Do 1 września auta skręcające w lewo z ul. Nenckiego w Bazylika i w prawo z Bazylika w Nenckiego miały pierwszeństwo przejazdu wobec tych, które przemieszczały się od drugiej strony Nenckiego i od Stodolnianej. Teraz zasady ruchu się zmieniły. – Kursanci poruszający się „elkami” mają do dyspozycji drugie skrzyżowanie w mieście, na którym mogą się uczyć zasad ruchu równorzędnego – mówi Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu.

Zgodnie z art. 25 Prawa o ruchu drogowym, wszystkie skrzyżowania są równorzędne, o ile odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustalają pierwszeństwa dla któregoś z kierunków. Na skrzyżowaniu równorzędnym „kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo” (art. 25 ust. 1).

T.O.