^ Powrót na górę

 

 

Remont odcinka chodnika w miejscowości Cielce

Rozmiar tekstu:

Na zdjęciu Mariusz Bądzior - Starosta Powiatu sieradzkiego oraz Krystian Krogulecki-Burmistrz Warty na wyremontowanym chodniku w miejscowości Cielce
W dniu 8 października władze Powiatu Sieradzkiego oraz Gminy Warta odebrały wspólnie inwestycję pod nazwą „Remont odcinka chodnika w miejscowości Cielce dł. 469 mb". Zadanie to realizowane było od 18.06.2020 r. do 30.09.2020 r. w ramach środków własnych Powiatu i środków Gminy Warta. Starosta Powiatu Sieradzkiego Mariusz Bądzior podziękował wykonawcy oraz nadzorowi z PZD. "Takie inwestycje ułatwiają życie mieszkańcom, mają wpływ na bezpieczeństwo pieszych a dzięki wspólnemu finansowaniu można zrobić ich znacznie więcej". Do podziękowań przyłączył się Tomasz Baliński Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego, mieszkaniec gminy Warta oraz Pani Kazimiera Gotkowicz - Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego.

Wykonawcą robót budowlanych była firma P.U.H. „IN- WIÓR” Adam Świętczak, Gozdy 23, 98-275 Brzeźnio. Nadzór inwestorski pełniła Pani Aurelia Juszczak z PZD Sieradz.
Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni chodnika dł. 469 mb o szer. 1,5 m z kostki betonowej, wykonanie zjazdów do posesji, ustawienie nowych obrzeży betonowych, regulację wysokościową studni teletechnicznych.
I.L.

Na zdjęciu znajdują się przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Sieradzkiego, Gminy Warta a także przedstawiciele wykonawcy i PZD w SieradzuNa zdjęciu znajdują się przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Sieradzkiego, Gminy Warta a także przedstawiciele wykonawcy i PZD w SieradzuNa zdjęciu znajdują się przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Sieradzkiego, Gminy Warta a także przedstawiciele wykonawcy i PZD w SieradzuNowo położony chodnik.Na zdjęciu znajdują się przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Sieradzkiego, Gminy Warta a także przedstawiciele wykonawcy i PZD w Sieradzu