^ Powrót na górę

 

 

Ulica Warszawska. Wróciły stare zasady

Rozmiar tekstu:

warszawska
Od piątku 27 marca wróciły stare zasady poruszania się ul. Warszawską w Sieradzu (droga powiatowa). Na początku tego miesiąca Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ograniczyła możliwość przejazdu tą drogą tylko do aut mieszkańców, zaopatrzenia i służb.

Jak wyjaśnia Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu, przyczyny udostępnienia ul. Warszawskiej wszystkim użytkownikom dróg są trzy: niemożliwość wyegzekwowania od kierowców ograniczenia ruchu, wzmożony ruch na ulicach Szewskiej i Żabiej, związany z poruszaniem się kierowców wybierających ten kierunek wyjazdu z Rynku oraz pisemne protesty od części mieszkańców Warszawskiej, domagających się przywrócenia ruchu według starych zasad.

Dyrektor PZD zapowiedział jednocześnie, że działania w celu wyrównania nawierzchni ul. Warszawskiej będą nadal prowadzone: m.in. usunięte zostaną największe nierówności na powierzchni kostki.

T.O.