PRDiM wyremontuje drogę Pipie-Marianów

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu rozstrzygnął przetarg na przebudowę odcinka drogi powiatowej Pipie-Marianów na terenie gmin Brąszewice i Błaszki. Wykona ją sieradzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych.

PRDiM złożył najtańszą ofertę, opiewającą na 717.057,74 zł. Najdroższa była o prawie 200 tys. wyższa. W przetargu wzięło udział 7 firm.

Zakres robót obejmie remont przepustu wraz z montażem ścianek czołowych, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni przez wykonanie warstwy o grubości 5-8 cm z mieszanki tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy ziemnych destruktem bitumicznym, ustawienie na przepustach barier sprężystych stalowych oraz uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego.

Przeznaczony do remontu odcinek drogi biegnie w całości przez tereny rolnicze i leśne gmin Brąszewice i Błaszki, obsługując ruch lokalny związany z uprawą roli przez mieszkańców wsi Pipie, Budy, Kije i Marianów. Przebudowa zostanie wykonana na odcinku prawie 3,7 km.

T.O.