^ Powrót na górę

 

 

Wspomnienia o stolicy województwa

Rozmiar tekstu:

pbp
Książka o wojewódzkim Sieradzu jest już gotowa – nosi tytuł „By czas nie zatarł… O Sieradzu w latach 1975-1998”. Jej twórcy zaprezentowali ją oficjalnie na spotkaniu promocyjnym w Powiatowej Bibliotece Publicznej.

„By czas nie zatarł…” to kilkadziesiąt gawęd – wspomnień o tym, jak rodziła i rozwijała się stolica województwa sieradzkiego. Piszą o nim m.in. pracownicy ówczesnej administracji, służby zdrowia, oświaty, kultury, sportu, dziennikarze, prawnicy i samorządowcy. Praca nad książką trwała ponad dwa lata.

– To był bardzo ważny okres w historii miasta. W 1975 roku wreszcie doczekaliśmy województwa sieradzkiego i bardzo się z tego wtedy cieszyliśmy, choć jednocześnie zdawaliśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy do tego awansu przygotowani. Dlatego w książce „By czas nie zatarł…” chcieliśmy pokazać nie tylko entuzjazm, ale również zaangażowanie i patriotyzm ludzi, którzy ten wojewódzki Sieradz organizowali. Okres 1975-1998 podniósł rangę miasta i stworzył podstawy jego rozwoju na długie lata. To, co w tamtym czasie zostało zrobione, do dziś jest w dobry sposób wykorzystywane i szanowane. Książka powstała też z myślą o młodym pokoleniu. Chcemy mu pokazać, czego udało się dokonać przez tamte 23 lata i zachęcić do poznawania najnowszej historii regionu – mówi Michał Kłos, były prezydent miasta, prezes Fundacji Wspierania Kultury Miasta Sieradza.

O entuzjazmie towarzyszącym początkom województwa sieradzkiego, podczas spotkania w bibliotece opowiadała również Ewa Paturalska-Nowak, która w tamtym czasie pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego, a dziś jest dyrektorem Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi: – Gdy patrzyłam na plany rozbudowy Sieradza, widziałam rozwiniętą metropolię. Zdecydowanie było to miasto, w którym chciałabym kiedyś mieszkać. Jego kolejne wersje były już coraz uboższe, bo dostosowane do realiów. Wielki entuzjazm początków stopniowo opadał, ustępując miejsca twardej rzeczywistości.

Publikację opracował zespół redakcyjny w składzie: Joanna Chachuła, Ewa Jaśkiewicz, Hanna Krawczyk i Małgorzata Szymlet-Piotrowska. Redaktorem naukowym tomu był prof. Tadeusz Olejnik. Nad redakcją językową czuwała Ita Turowicz. Projekt graficzny wykonał Paweł Duraj. Książkę można nabyć w PBP w Sieradzu.

T.O.

1  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

19  18

20  21

22  23

24  25