^ Powrót na górę

 

 

Historia sieradzkich lasów

Rozmiar tekstu:

muzeum
Jak wyglądały tereny dzisiejszego powiatu sieradzkiego setki i tysiące lat temu? Rosły tu gęste lasy, a może szumiały morskie fale? O kolejnych, następujących po sobie erach i związanymi z nimi etapami tworzenia się zalesień, w Muzeum Okręgowym opowiedział dr Mariusz Gławenda, nauczyciel, dendrolog i biolog.

Z wykładu dr. Mariusza Gławendy wypływają mało optymistyczne wnioski: nie dość, że województwo łódzkie jest najmniej zalesione ze wszystkich województw w Polsce, to powiat sieradzki jest najsłabiej zalesionym powiatem województwa. Nie zawsze jednak tak było.

– W neolicie 90 procent powierzchni dzisiejszej ziemi sieradzkiej stanowiły tereny zalesione, z wielogatunkowymi lasami liściastymi i mieszanymi. Dominowały wówczas grądy oraz łęgi, podobne do tych, jakie dziś możemy oglądać w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. Potem, gdy pojawił się człowiek, było już tylko gorzej. W średniowieczu lesistość wynosiła tu już tylko około 50 proc. Powierzchnia leśna coraz bardziej się kurczyła, co wiązało się z powstawaniem grodów i wsi – mówi Mariusz Gławenda.

Rozpoczęta w XVI w. gospodarka leśna, z czasem coraz bardziej ekspansywna, rabunkowa i nastawiona na zysk, doprowadziła do zniszczenia lasów naturalnych. – Dopiero w drugiej połowie XX w. zabrano się za powolne odtwarzanie zasobów leśnych i przebudowywanie negatywnych monokultur sosnowych. Proces ten trwa do dzisiaj – opowiada prelegent.

Dr Mariusz Gławenda jest nauczycielem. Przez kilka ostatnich lat przygotowywał młodzież Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w tym dendrologicznych. Ma w tym zakresie niemałe sukcesy, bo przygotowywane przez niego uczennice regularnie zdobywają czołowe miejsca w ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Do pobrania: Historia lasów sieradzkich – prezentacja

T.O.

1  2

3  5

6  7

8  9

10  11

12  13