^ Powrót na górę

 

 

Technik energetyk – nowy zawód w ZSP nr 1

Rozmiar tekstu:

zsp1
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu powstanie klasa patronacka Polskiej Grupy Energetycznej. Zajęcia praktyczne będą się odbywać w innej powiatowej placówce oświatowej – Centrum Edukacji Zawodowej.

– Nasza kadra techniczna zmniejsza się. Coraz więcej pracowników odchodzi na emerytury. Ludzi brakuje nam zwłaszcza do pracy w terenie. Do wykonywania zawodu energetyka, a szczególnie do obsługi linii elektroenergetycznych, potrzebni są pracownicy sprawni fizycznie. Stąd pomysł, by w kilku miejscach województwa utworzyć klasy patronackie w ścisłej współpracy z lokalnymi placówkami kształcenia zawodowego – wyjaśnia Bożena Matuszczak-Królak, specjalista ds. komunikacji PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Miasto.

Klasa patronacka w ZSP nr 1 w Sieradzu będzie pierwszą taką klasą PGE na terenie województwa. – Podobna powstanie w Łodzi, a niewykluczone, że również w Piotrkowie Trybunalskim, choć w tym ostatnim tworzenie klasy patronackiej znajduje się jeszcze na bardzo wczesnym etapie. Najbardziej zaawansowane ustalenia poczyniliśmy w Sieradzu. Brakuje jeszcze kilku szczegółów dotyczących współpracy, które musimy ustalić, by możliwe było podpisanie listu intencyjnego, a potem umowy – mówi Bożena Matuszczak-Królak.

Zawodu technik energetyk nie ma na razie na liście kierunków kształcenia ZSP nr 1. Pozytywną opinię na jego utworzenie wyraził już Powiat Sieradzki jako organ prowadzący, a opinia ta jest w tym wypadku kluczowa. Pomysł musi jeszcze zaakceptować Powiatowa Rada Zatrudnienia. – Podstawą w takich przypadkach jest informacja z Powiatowego Urzędu Pracy, mówiąca o zapotrzebowaniu na przedstawicieli danego zawodu na rynku pracy – komentuje Jan Hankiewicz, przewodniczący PRZ w Sieradzu.

Dyrektor ZSP nr 1 Grzegorz Przytuła zapewnia, że jeżeli uda się sprawnie załatwić wszystkie formalności i ustalić szczegóły współpracy szkoły i PGE, niebawem rozpocznie się rekrutacja uczniów do pierwszej klasy technikum energetycznego, tak by nowy kierunek ruszył od 1 września tego roku.

Kształcenie będą realizowały trzy podmioty. ZSP nr 1 zapewni uczniom zajęcia teoretyczne, zaś zajęcia praktyczne na co dzień realizował będzie sieradzki CEZ. – Na potrzeby kształcenia przyszłych energetyków rozbudujemy pracownię wykorzystywaną obecnie do praktycznej nauki w zawodzie technik elektryk – zapowiada Grzegorz Gajda, dyrektor CEZ-u. Jednak główną część kształcenia praktycznego, tę najściślej związaną z przyszłym zawodem, młodzież będzie realizować w Rejonie Energetycznym Sieradz przy ul. Wojska Polskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, na zawód technik energetyk składają się dwie kwalifikacje: E.22: Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej oraz E.23: Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

T.O.