Straż pożarna w oczach młodzieży

Rozmiar tekstu:

zpwp
Zakończył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Jego organizatorem jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, a koordynatorem na terenie powiatu sieradzkiego – Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu.

Wyróżnione prace (prezentujemy je poniżej) wezmą udział w wojewódzkim etapie konkursu. Na etapie powiatowym oceniali je: Dorota Młynarczyk, wicedyrektor ZPWP w Sieradzu oraz Agnieszka Nowak, Paweł Olejnik i Jadwiga Pawelska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Po ocenie prac jury przyznało następujące miejsca:

I grupa – uczniowie klas I-III szkół podstawowych

I miejsce – Wiktor Matusiak – Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym

II miejsce – Zuzanna Rychlewska – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej

III miejsce – Krystian Kurasiak – Szkoła Podstawowa w Kalinowej

Wyróżnienie – Dawid Kudanowski – Szkoła Podstawowa w Łubnej

II grupa – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

I miejsce – Jan Garncarek – Szkoła Podstawowa w Kwaskowie

II miejsce – Krzysztof Pawlik – Szkoła Podstawowa w Burzeninie

III miejsce – Krzysztof Olbiński – Szkoła Podstawowa w Barczewie

Wyróżnienie – Roksana Ciepłucha – Szkoła Podstawowa w Kalinowej

III grupa – uczniowie gimnazjów

I miejsce – Anna Błaszczyk – Gimnazjum w Burzeninie

II miejsce – Dawid Kosakiewicz – Gimnazjum w Burzeninie

III miejsce – Michalina Weszczak – Gimnazjum we Wróblewie

Wyróżnienie – Gabriela Godlewska – Gimnazjum nr 2 w Sieradzu

Wyróżnienie – Milena Stupska – Gimnazjum nr 2 w Sieradzu

IV grupa – wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i świetlic socjoterapeutycznych

I miejsce – Klaudia Grobelna – SOSW w Sieradzu

II miejsce – Kinga Balcerzak – SOSW w Sieradzu

III miejsce – Adam Kałuża – SOSW w Sieradzu

Wyróżnienie – Tomasz Leśniewski – SOSW w Sieradzu

T.O.

1  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

                                   18