^ Powrót na górę

 

 

SOSW edukuje rodziców

Rozmiar tekstu:

sosw
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu zorganizował zajęcia dla rodziców. W poniedziałek po południu mogli się oni spotkać z wychowawcami klas, porozmawiać z nauczycielami, a także wysłuchać wykładu psychologa na temat cyberprzemocy.

Było to pierwsze w tym roku spotkanie ogólne z rodzicami uczniów SOSW. Zostało zorganizowane w ramach programu tzw. pedagogizacji, ukierunkowanej na poznanie przez rodziców placówki, do której uczęszczają ich dzieci. – Takich spotkań pedagogizujących mamy w ciągu roku trzy, czasem cztery. Odpowiadamy wówczas na wszystkie pytania związane z funkcjonowaniem szkoły, z pracą nauczycieli i z kwestiami wychowawczymi – mówi Iwona Górka, dyrektor SOSW w Sieradzu.

Tak było i tym razem, chociaż tego dnia dla rodziców przygotowano jeszcze jedno – spotkanie z psycholog Katarzyną Dorszewicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu. Tematem jej wykładu było zapobieganie przemocy Internecie.

T.O.