^ Powrót na górę

 

 

Uczniowie „Jagiellończyka” zakładają firmy

Rozmiar tekstu:

ILO
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu powstały trzy firmy uczniowskie. Są one kontynuacją realizowanego w placówce w ubiegłym roku szkolnym programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, którego efektem było założenie przez grupę uczennic firmy Zumba Queens.

Uczniowie klasy Ie o profilu ekonomiczno-menedżerskim poznają przedsiębiorczość od strony praktycznej. Podzielili się na trzy grupy i powołali miniprzedsięborstwa na wzór ubiegłorocznych Zumba Queens. Firma ta działała w I LO od 1 grudnia 2015 do 31 maja 2016 roku. Tworzące ją dziewczęta prowadziły zajęcia z zumby za symboliczną opłatą 5 zł. Ten sam profil ma jedno z nowych miniprzedsiębiorstw założonych w „Jagiellończyku” – Fitness Zone, więc w jakimś sensie można mówić o kontynuacji działalności Zumba Queens.

– Dwie pozostałe firmy to nowe pomysły młodzieży. Są to: Handymania i Kino Vision. Działalność pierwszej opiera się na rękodziele. Na razie, z racji nadchodzącego Bożego Narodzenia, uczennice wykonały ozdoby świąteczne i będą je sprzedawać na sieradzkim Jarmarku Adwentowym. Jednak docelowo Handymania chce się zająć produkcją biżuterii. Z kolei oferta Kino Vision obejmie projekcję filmów – mówi Jowita Królikowska, opiekun miniprzedsiębiorstw, nauczycielka wychowania fizycznego i podstaw przedsiębiorczości w I LO. Szczegóły działalności uczniowskich firm są w trakcie ustalania.

Program „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” polega na tym, że uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę i sami ją prowadzą. „Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości” – czytamy na stronie internetowej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która realizuje program „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

Uczniowie sami szukają pomysłu na firmę, przygotowują biznesplan, gromadzą kapitał początkowy, produkują i sprzedają swoje produkty lub usługi, prowadzą księgowość i realizują działania promocyjne. Nad działalnością młodzieżowych miniprzedsiębiorstw czuwają szkolni opiekunowie. Zazwyczaj są to nauczyciele przedmiotów związanych z ekonomią i przedsiębiorczością.

T.O.