^ Powrót na górę

 

 

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym

Rozmiar tekstu:

san
Społeczna Akademia Nauk w Sieradzu organizuje III Konkurs Wiedzy o Prawie i Samorządzie Terytorialnym. Jego pierwszy etap (wewnątrzszkolny) odbędzie się w lutym, a finał w marcu. Patronat nad nim objęło Starostwo Powiatowe w Sieradzu.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu łódzkiego. Organizując go, SAN postawiła sobie za cel propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, a także poszerzenie wiedzy z zakresu prawa. Konkurs ma też zwiększyć zainteresowanie uczniów sprawami wspólnoty samorządowej i społeczności lokalnej.

Etap pierwszy odbywa się w szkołach, jego podstawą jest test składający się z 30 pytań. Na tyle samo pytań będą musieli odpowiedzieć uczestnicy II etapu – finałowego – który zostanie zorganizowany w sieradzkiej siedzibie SAN, czyli w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Piłsudskiego 5 w Sieradzu. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, zaś wszyscy finaliści – pamiątkowe dyplomy.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej SAN w Sieradzu.

T.O.

plakat