^ Powrót na górę

 

 

Rekordowa sesja egzaminacyjna w CEZ

Rozmiar tekstu:

cez
W poniedziałek 9 stycznia w Centrum Edukacji Zawodowej rozpocznie się rekordowa sesja egzaminacyjna, która potrwa do 18 lutego. Rekordowa, bo do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przystąpi aż 220 uczniów w 25 specjalnościach.

Dla porównania, w czerwcu 2016 w sesji letniej, podczas której egzaminowana jest zawsze znacznie większa liczba uczniów niż w zimowej, kwalifikacje potwierdzało 178 uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych. – Tak duży wzrost liczby zdających wynika z włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w struktury CEZ oraz ze zwiększenia liczby kursów kwalifikacyjnych – mówi Grzegorz Gajda, dyrektor CEZ w Sieradzu. CKU stało się częścią CEZ 1 września 2016 r. Połączenie nastąpiło na mocy uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z 29 kwietnia tego samego roku. Decyzja o scaleniu uprawomocniła się 4 czerwca.

Przypomnijmy – od wejścia w życie nowych zasad kształcenia zawodowego, czyli od 1 września 2012 roku, właściwie nie używa się już pojęcia zawodu, odchodząc od niego na rzecz kwalifikacji zawodowych. Obecnie na dany zawód składają się dwie, trzy lub cztery takie kwalifikacje. Dla przykładu: aby zdobyć zawód technika elektryka, trzeba zdać egzaminy z trzech kwalifikacji: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (kod kwalifikacji – E.7), Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8) oraz Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24). Dlatego nie mówi się już o egzaminach zawodowych, tylko o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Plan egzaminów zawodowych w CEZ w Sieradzu – sesja zimowa

T.O.