^ Powrót na górę

 

 

Reforma oświaty w szkołach powiatowych

Rozmiar tekstu:

szkoly
Pierwszego dnia września 2017 r. zacznie obowiązywać nowa sieć szkół prowadzonych przez sieradzki samorząd powiatowy, dostosowana do wymogów nowego prawa oświatowego. Plan sieci przyjęli radni powiatowi na posiedzeniu 31 stycznia.

Proponowana w uchwale sieć szkół wzbudziła wśród radnych duże kontrowersje i stała się tematem dyskusji na temat proponowanej przez władze centralne reformy systemu oświaty. W głosowaniu nad uchwałą tylko 11 radnych opowiedziało się po którejś ze stron. Została ona przyjęta 6 głosami za, przy 5 przeciw i 12 wstrzymujących się.

Uchwała ustala:

Sieć szkół publicznych ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sieradzkiego, prowadzonych przez inne organy. Okres obowiązywania: 1 września 2017 – 31 sierpnia 2019 roku:

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 3;

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, ul. Żeromskiego 8;

3) III Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 5;

4) Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Błaszkach, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, Plac Leona Sulwińskiego 31;

5) Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Warcie, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29;

6) Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Urbańskiego w Złoczewie, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7;

7) Technikum Nr 1 w Sieradzu, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 5;

8) Technikum Nr 2 w Sieradzu, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu, ul. Zamkowa 15;

9) Technikum w Błaszkach, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, Plac Leona Sulwińskiego 31;

10) Technikum w Warcie, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29;

11) Technikum w Złoczewie, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7;

12) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Mickiewicza 4;

13) Przedszkole Specjalne w Sieradzu, wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58;

14) Szkoła Podstawowa nr 5 w Sieradzu, wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, z klasami dotychczasowego Gimnazjum nr 4 w Sieradzu;

15) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29 z klasami dotychczasowego Gimnazjum nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie;

16) Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Rafałówka 2, z klasami dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Rafałówce.

Sieć publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu sieradzkiego, prowadzonych przez inne organy. Okres obowiązywania: 1 września 2017 – 31 sierpnia 2019 roku:

1) Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 5, z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Sieradzu;

2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Sieradzu, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu, ul. Zamkowa 15, z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Sieradzu;

3) Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Sieradzu, wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Sieradzu;

4) Branżowa Szkoła I stopnia w Błaszkach, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, Plac Leona Sulwińskiego 31, z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Błaszkach;

5) Branżowa Szkoła I stopnia w Warcie, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29, z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Warcie;

6) Branżowa Szkoła I stopnia w Złoczewie, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7, z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Złoczewie;

7) Przedszkole Specjalne w Sieradzu, wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im Janusza Korczaka w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58;

8) Szkoła Podstawowa nr 5 w Sieradzu, wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58;

9) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29;

10) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Sieradzu, wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58;

11) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Warcie, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29;

12) Szkoła Policealna dla Dorosłych, wchodząca w skład Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Mickiewicza 4;

13) Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Rafałówka 2;

14) Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, wchodząca w skład Sieradzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7;

15) Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu, wchodząca w skład Sieradzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7.

Sieć publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu, prowadzonych przez inne organy, na okres od 1 września 2019 roku:

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 3, z klasami trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu;

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, ul. Żeromskiego 8, z klasami trzyletniego II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu;

3) III Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 5, z klasami trzyletniego III Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu;

4) Technikum nr 1 w Sieradzu, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 5, z klasami czteroletniego Technikum nr 1 w Sieradzu;

5) Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 5, z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Sieradzu;

6) Technikum nr 2 w Sieradzu, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu, ul. Zamkowa 15, z klasami czteroletniego Technikum nr 2 w Sieradzu;

7) Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Sieradzu, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu, ul. Zamkowa 15 z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Sieradzu;

8) Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Błaszkach, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, Plac Leona Sulwińskiego 31, z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Błaszkach;

9) Technikum w Błaszkach, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, Plac Leona Sulwińskiego 31, z klasami czteroletniego Technikum w Błaszkach;

10) Branżowa Szkoła I stopnia w Błaszkach, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, Plac Leona Sulwińskiego 31, z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Błaszkach;

11) Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Warcie, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29, z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Warcie;

12) Technikum w Warcie, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29 z klasami czteroletniego Technikum w Warcie;

13) Branżowa Szkoła I stopnia w Warcie, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29, z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Warcie;

14) Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Urbańskiego w Złoczewie, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7, z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Urbańskiego w Złoczewie;

15) Technikum w Złoczewie, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7, z klasami czteroletniego Technikum w Złoczewie;

16) Branżowa Szkoła I stopnia w Złoczewie, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7, z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Złoczewie;

17) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Mickiewicza 4;

18) Szkoła Policealna dla Dorosłych, wchodząca w skład Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Mickiewicza 4;

19) Przedszkole Specjalne w Sieradzu, wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58;

20) Szkoła Podstawowa nr 5 w Sieradzu, wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58;

21) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Sieradzu, wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58;

22) Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Sieradzu, wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58 z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Sieradzu;

23) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29;

24) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Warcie, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29;

25) Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, wchodząca w skład Sieradzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7;

26) Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu, wchodząca w skład Sieradzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7;

27) Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Rafałówka 2.

W uchwale określono również warunki włączenia publicznych gimnazjów do ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez powiat. I tak:

1) Publiczne Gimnazjum nr 4 w Sieradzu, wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, włącza się do Szkoły Podstawowej nr 5 w Sieradzu, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, w tym:

a) 8-letnia Szkoła Podstawowa nr 5 w Sieradzu rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku,

b) kształcenie w klasie I 8-letniej Szkoły Podstawowej nr 5 w Sieradzu rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,

c) Gimnazjum nr 4 w Sieradzu zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

2) Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie, wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29, w tym:

a) 8-letnia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku,

b) kształcenie w klasie I 8-letniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,

c) Gimnazjum nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

T.O.