^ Powrót na górę

 

 

Rekrutacja do szkół od 22 maja

Rozmiar tekstu:

rekrutacja
Łódzki Kurator Oświaty wydał zarządzenie o terminach dotyczących naboru do szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i policealnych na rok szkolny 2017/2018. Tegoroczni absolwenci gimnazjów na zapisanie się do placówek będą mieli czas od 22 maja do 21 czerwca.

Z początkiem września rozpocznie się pierwsza, przejściowa faza realizacji reformy systemu oświaty. Nie będzie już zasadniczych szkół zawodowych, bo zastąpią je szkoły branżowe. Pozostałe formy kształcenia na razie pozostaną bez zmian, tzn. nabór wciąż odbywa się do 4-letniego technikum i 3-letniego liceum.

Siedem publicznych szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Sieradzki, w roku szkolnym 2017/2018 przygotowało dla absolwentów gimnazjów łącznie 985 miejsc. Rekrutacja będzie się odbywać według planu:

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

- liczba oddziałów: 5

- liczba miejsc: 150

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu

- liczba oddziałów: 5

- liczba miejsc: 150

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

III Liceum Ogólnokształcące:

- liczba oddziałów: 1

- liczba miejsc: 30

Technikum Nr 1:

- liczba oddziałów: 5

- liczba miejsc: 170

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1:

- liczba oddziałów: 2

- liczba miejsc: 60

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu

Technikum Nr 2:

- liczba oddziałów: 3

- liczba miejsc: 95

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2:

- liczba oddziałów: 2

- liczba miejsc: 60

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach

Liceum Ogólnokształcące:

- liczba oddziałów: 1

- liczba miejsc: 30

Technikum:

- liczba oddziałów: 1

- liczba miejsc: 30

Branżowa Szkoła:

- liczba oddziałów: 1

- liczba miejsc: 30

6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie

Liceum Ogólnokształcące:

- liczba oddziałów: 1

- liczba miejsc: 30

Technikum:

- liczba oddziałów: 1

- liczba miejsc: 30

Branżowa Szkoła:

- liczba oddziałów: 1

- liczba miejsc: 30

7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie

Liceum Ogólnokształcące:

- liczba oddziałów: 1

- liczba miejsc: 30

Technikum:

- liczba oddziałów: 1

- liczba miejsc: 30

Branżowa Szkoła:

- liczba oddziałów: 1

- liczba miejsc: 30

Do pobrania: Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z 7 kwietnia 2017 roku

T.O.