Erasmus+ w SOSW. Tym razem Portugalia

Rozmiar tekstu:

sosw
Kolejne międzynarodowe szkolenie z udziałem nauczycieli i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu. W ramach programu „Erasmus+” grupa pojechała do placówki partnerskiej Alexandre Herculano Secondary School w Porto.

Szkolenie było częścią projektu „Together Better – Join Us!” i miało formę wymiany międzynarodowej siedmiu grup uczniów i nauczycieli. Były to warsztaty dla młodzieży, podejmujące temat zapobiegania wykluczeniu z powodu uzależnień i niepełnosprawności oraz warsztaty z międzynarodowego języka migowego. Odbyły się ponadto aktywności sportowe dla uczniów w kontekście walki z uzależnieniami oraz integracji osób z niepełnosprawnością.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach na temat produkcji tradycyjnej portugalskiej biżuterii – filigree. Wzięli ponadto udział w realizacji części kulturowej projektu, poznając tradycje i zabytki Porto, poprzez metodę Pedy Paper, Monastery of Batalha, Coimbra, Fatima, Obidos.

Cennym doświadczeniem było poznanie systemu edukacyjnego w Portugalii oraz obserwowanie pracy z uczniami w kilku placówkach oświatowych w Porto, skupiających uczniów na różnych poziomach edukacyjnych i różnym poziomie funkcjonowania poznawczego.

T.O.

1  2

3  4