Duży projekt dla szkół powiatowych

Rozmiar tekstu:

zsp1
Powiat Sieradzki złożył w łódzkim Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie projektu doposażenia pięciu placówek w sprzęt dydaktyczny i budowy boiska wielofunkcyjnego w „Mechaniku”. Wniosek ten pozytywnie przeszedł ocenę formalną i oczekuje na merytoryczną.

Projekt nosi nazwę: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego poprzez wyposażenie pięciu szkół powiatu sieradzkiego w nowoczesny sprzęt dydaktyczny wraz z przebudową infrastruktury sportowej”. Zakłada on zakup wyposażenia dydaktycznego (m.in. laptopy, tablety, zestawy komputerowe, tablice interaktywne, sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych) dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Sieradzu (Nr 1 i Nr 2), Warcie i Złoczewie oraz dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie. Jednym z zadań jest również budowa boiska wielofunkcyjnego w sieradzkim „Mechaniku”.

Wniosek został złożony w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII 4 Edukacja, Poddziałania VII 4.3. Edukacja ogólna. Całkowita wartość projektu wynosi 1 848 303 22 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie ogółem to 1 315 020 84 zł. Resztę stanowi wkład własny Powiatu.

T.O.