^ Powrót na górę

 

 

Szkolenie dla zagranicznych partnerów SOSW

Rozmiar tekstu:

sosw
W drugiej połowie kwietnia 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu przebywali partnerzy z siedmiu krajów realizujących projekt Erasmus+ „Together better – join us!” (Partnerstwa Strategiczne - 2015-1-PL01-KA219-016925_1).

Wizyta rozpoczęła się w sali gimnastycznej SOSW, gdzie władze Powiatu Sieradzkiego oraz dyrekcja ośrodka przywitały gości chlebem i solą, a uczniowie zaprezentowali część artystyczną w ludowej odsłonie.

Uczestnicy spotkania poznali system edukacji w Polsce, głównie pod kątem szkolnictwa specjalnego. Na przykładzie Gimnazjum nr 3 w Sieradzu dowiedzieli się także, jak funkcjonują szkoły masowe. W placówce tej odbyły się zajęcia warsztatowe dla młodzieży.

W ramach pracy nad projektem, nauczyciele obserwowali zajęcia w SOSW, prowadzone z wykorzystaniem różnych alternatywnych metod porozumiewania się oraz omówili zagadnienia związane z różnymi formami komunikacji. Przeanalizowali również wyniki ankiet dla rodziców i uczniów oraz zaplanowali pracę na kolejne miesiące, aż do spotkania w Estonii.

Uczniowie – słyszący, niedosłyszący i głusi, z takich krajów jak: Łotwa, Portugalia i Turcja – uczestniczyli w różnego typu zajęciach, m.in. z wykorzystaniem języka migowego, plastycznych (wykonanie projektu do planowanych muraliów), teatralnych, sportowych (kręgle), spotkali się również z prezydentem Sieradza oraz z Młodzieżową Radą Miasta.

Odbyły się równolegle dwa szkolenia: dla nauczycieli z metod komunikacji (w tym komunikacji alternatywnej i cyfrowej) oraz dla uczniów – były to warsztaty z zakresu porozumiewania się, głównie w formie ruchu oraz aktywności niewerbalnych. Zgodnie z tematyką szkolenia, partnerzy zwiedzili dwie łódzkie szkoły dla osób niesłyszących: Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną oraz SOSW dla Dzieci Niesłyszących. Uczniowie wzięli udział w warsztatach kulinarnych, zorganizowanych przez ZSZS, natomiast nauczyciele obserwowali lekcje pokazowe w SOSW.

T.O.

1  2

3  5

6  7