^ Powrót na górę

 

 

Wczesne wspomaganie SOSW ma 10 lat

Rozmiar tekstu:

sosw
Od 10 lat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Z okazji jubileuszu w Teatrze Miejskim w Sieradzu odbyła się uroczystość połączona z zabawami podwórkowymi dla dzieci.

Gdy 1 września 2007 roku w SOSW ruszało wczesne wspomaganie, objętych nim było sześcioro dzieci. Przez dekadę tego rodzaju wsparcie otrzymało 184 osoby. Do tej liczby należałoby również doliczyć rodziny tych dzieci. – Oprócz tego, że przygotowujemy dzieci do nauki w szkole, przygotowujemy również rodziców do postępowania z dzieckiem niepełnosprawnym. Nie mniej ważne jest także to, by rodzice i opiekunowie umieli współdziałać z terapeutami – mówi Maria Wika, wicedyrektor SOSW. Obecnie z terapii prowadzonej w ramach wczesnego wspomagania w sieradzkim ośrodku korzysta 64 dzieci.

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wyjaśnia terapeuta Agnieszka Sapiejka-Reichan: – Wczesne wspomaganie zaczyna się w momencie wykrycia niepełnosprawności lub problemów rozwojowych. Nie zależy to od wieku dziecka, choć w naszym ośrodku przyjęliśmy, że zaczynamy terapię od pierwszego roku życia. Dziecko może korzystać z terapii psychologicznej, rehabilitacyjnej, logopedycznej, neurologopedycznej, w zależności od potrzeb i zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia te prowadzone są niezależnie od zajęć przedszkolnych, do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej.

Okazją do podsumowania dziesięcioletniej działalności wczesnego wspomagania, było uroczyste spotkanie w sieradzkim teatrze. Wzięli w nim udział terapeuci, dzieci wraz z rodzicami oraz przedstawiciele organu prowadzącego SOSW – Powiatu Sieradzkiego: wicestarosta Marek Kanicki, przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda i naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Elżbieta Cieślak.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17