^ Powrót na górę

 

 

SOSW w europejskim projekcie Share Play

Rozmiar tekstu:

sosw1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu przystąpił do europejskiego projektu Share Play w ramach programu „Erasmus+”. W gronie beneficjentów – oprócz Polsków – znajdują się jeszcze Portugalczycy, Łotysze, Estończycy, Turcy, Niemcy, Norwegowie i Rumuni.

Koordynatorem projektu jest Norwegia. Jego założenia, gwarantowane w programie „Erasmus+”, przewidują wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji zajmujących się działalnością w zakresie edukacji i sportu w Europie. Szczególny nacisk położony jest na rozwijaniu u uczniów i nauczycieli takich kompetencji, które poprawią ich sytuację na rynku pracy.

Celem uczestników projektu Share Play jest integracja, nauka demokracji, poszanowania praw człowieka, które należą do priorytetów Parlamentu Europejskiego. W trakcie realizacji projektu uczniowie będą uczyć się od siebie współdziałania w grupie międzynarodowej. Projekt potrwa od września 2014 do sierpnia 2016 roku.

T.O.

sosw2