Kierunek Mars. VIII Konferencja Kosmiczna

Rozmiar tekstu:

konf kosmiczna
Po raz ósmy na Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej spotkali się przedstawiciele środowisk akademickich, przedsiębiorcy działający w branży kosmicznej oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Cel mieli jeden: wymienić się informacjami na temat eksploracji kosmosu i przyszłości astronautyki.

Obradom pierwszego dnia VIII SKK, zorganizowanym w sali kosmicznej Muzeum Okręgowego w Sieradzu, przyświecało hasło „Kosmos wyzwaniem dla młodych”. Stąd też referatów i wystąpień wysłuchała przede wszystkim młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego. Konferencję otworzyły wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych: województwa (w osobie Jolanty Zięby Gzik, członek Zarządu Województwa Łódzkiego), powiatu (Mariusz Bądzior, starosta sieradzki) i miasta (Paweł Osiewała, prezydent Sieradza).

Przewodnictwo nad obradami pierwszego dnia objął Paweł Pacek, wicedyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie. W swoim wystąpieniu przedstawił on ofertę ARP dla sektora kosmicznego. Kolejne referaty dotyczyły: Kosmosu, Ziemi i człowieka w perspektywie polskiego przedsiębiorcy (prof. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk), AstroGPS.pl, czyli kosmicznego GPS (Krzysztof Czart, redaktor portalu „Urania. Postępy astronomii”, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego) i łazików marsjańskich (Robert Lubański, prezes Mars Society Polska). O konstrukcji własnych łazików planetarnych opowiedzieli studenci z Częstochowy, Łodzi i Wrocławia.

Pierwszy dzień konferencji zakończył koncert w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Sieradzu. Dla prelegentów i gości SKK wystąpili uczniowie, absolwenci i nauczyciele szkoły.

W czwartek konferencja przeniosła się do sieradzkiego Teatru Miejskiego. Wspólnym mianownikiem wystąpień drugiego dnia obrad był Mars, co nawiązywało do przypadającego w tym roku 60-lecia ery kosmicznej. Liczy się ona od 4 października 1957 roku, kiedy to Związek Radziecki wystrzelił pierwszego sztucznego satelitę Ziemi. I tak o powierzchni i podpowierzchni Marsa, obserwowanych radarami misji Mars Express i Mars Reconnaissance Orbiter, opowiedział prof. Wlodek Kofman z Zespołu Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii Centrum Badań Kosmicznych PAN. Obserwacje Marsa i misje na Czerwoną Planetę to temat prelekcji dr. Pawła Wajera z CBK PAN. Dr Daniel Mege, również z CBK PAN, wygłosił referat pt. „Enigmatyczne wystąpienia metanu w atmosferze Marsa: jakie procesy geologiczne mogą za nie odpowiadać?”. Relację z pobytu pierwszej polskiej załogi w marsjańskiej stacji badawczej MDRS w Utah przekazała dr Natalia Zalewska z Instytutu Lotnictwa i CBK PAN. 60 lat badań nad Marsem podsumował dr Krzysztof Ziółkowski, autor książki „Poza Ziemię. Historia lotów międzyplanetarnych”.

Naukową część konferencji podsumował prof. Cezary Specht, dyrektor Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej, odnosząc się do planów rozwoju kierunków badań i studiów na uczelniach technicznych. Mówiąc o inicjatywach edukacyjnych, dyrektor DE PAK podał przykład opracowanego niedawno projektu „Teleskop+”, na który składają się cztery etapy: 1) opracowanie i wydanie książki dla dzieci pt. „Jak to działa?”, 2) zakup teleskopów i oprogramowania dla 16 województw, 3) cykl szkoleń dla nauczycieli; 4) budowa obserwatoriów szkolnych przy dofinansowaniu udzielanym na podstawie konkursu wniosków. Realizacja projektu zakończy się w przyszłym roku.

VIII SKK zakończyło podsumowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Mój marsjański dom” i konkursu wiedzy kosmicznej dla młodzieży szkolnej „60 lat ery kosmicznej – kierunek Mars”. Wyniki podajemy poniżej:

Konkurs plastyczny „Mój marsjański dom”:

I nagroda:

– Aleksandra Bednarz z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu,

– Mikołaj Michalak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu.

II nagroda:

– Kamil Kulig z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu.

III nagroda:

– Michał Baszczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu.

Wyróżnienia:

– Paulina Graczyk z II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu,

– Justyna Podwysocka z Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku.

Konkurs wiedzowy „60 lat ery kosmicznej – kierunek Mars”:

Kategoria Junior:

I miejsce:

– Adam Garbarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi w Sieradzu.

II miejsce:

– Elie Boulanger z Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu.

III miejsce: nie przyznano.

Kategoria Student:

I miejsce:

Daniel Bielech z Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze.

II i III miejsce: nie przyznano.

Po wręczeniu nagród na scenie teatru VIII edycję konferencji podsumował prof. Marek Moszyński, wiceprezes PAK. W imieniu władz samorządowych Powiatu Sieradzkiego konferencję zamknął wicestarosta sieradzki Marek Kanicki.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

25  26

28  29

30  31

32  33

34  35

36  37

38  39

40  41