^ Powrót na górę

 

 

Trzeci przegląd grup PaT-owskich

Rozmiar tekstu:

pat
Sieradz gościł uczestników III przeglądu wojewódzkiego PaT – „Profilaktyka a Ty”. Podczas gali, zorganizowanej w Teatrze Miejskim, widzowie obejrzeli spektakle przygotowane przez cztery grupy PaT-owskie z Wojsławic, Łowicza, Szadku i Sieradza.

Pomysł ogólnopolskiego programu profilaktycznego, skierowanego do młodzieży, zrodził się ponad 10 lat temu w Komendzie Głównej Policji. Nazwano go „Profilaktyka a Ty”, w skrócie: PaT. Promuje on modę na życie bez uzależnień, destygmatyzację młodzieży wykluczonej przez środowisko oraz odpowiedzialność za siebie i innych. KGP zainteresowała PaT-em szereg instytucji centralnych, zajmujących się oświatą i wychowaniem, w tym m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka oraz Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej. Na szczeblu lokalnym założenia programu realizują komendy powiatowe policji (w tym sieradzka) we współpracy z młodzieżowymi grupami teatralnymi, prowadzonymi przez animatorów.

Początki programu PaT w Sieradzu sięgają listopada 2012 roku, kiedy to do Komendy Powiatowej Policji przyjechali przedstawiciele Impresariatu Programu PaT KGP. Wynikiem spotkania był casting, do którego zgłosiło się około 90 młodych ludzi. Jury wybrało z nich kilkudziesięcioosobową grupę, która przygotowała pierwszy spektakl profilaktyczny.

– Idea PaT rozwija się fantastycznie. Patrząc na tych młodych ludzi człowiek wie, że to co robi, ma sens. Jestem pewna, że będzie się to rozwijało dalej, bo coraz więcej młodych ludzi garnie się do PaT-u. Skuteczność akcji nie jest mierzalna wprost, bo nie jesteśmy w stanie zbadać, ile osób mniej wzięło narkotyki czy doświadczyło cyberprzemocy. Jednak mamy sporo informacji zwrotnych od młodzieży, która w rozmowach z rówieśnikami potwierdza nośność teatralnej formy przekazu. Młodzi ludzie często stawiają się na miejscu aktorów, zastanawiając się, co by zrobili będąc w sytuacji, którą widzą na scenie – mówi Anna Kłaniecka, nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu, opiekunka sieradzkiej grupy PaT.

Na III przeglądzie jako pierwsza wystąpiła grupa działająca przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Pokazała spektakl zatytułowany „Inny nie znaczy gorszy”, wyreżyserowany przez Michalinę Marszałek. Po niej na scenie pojawili się młodzi aktorzy z Łowicza (grupa PaT tamtejszego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4) ze scenką „Taniec jako wybór”. Jej reżyserem była jedna z uczennic – Olga Krawczyk. Następnie widzowie obejrzeli spektakl „W sieci”, przygotowany przez grupę z Szadku pod kierunkiem Witolda Jagiełło. Przegląd zakończył występ grupy sieradzkiej pt. „Faustyna”. Jego reżyserką była Anna Kłaniecka.

T.O.

1  2

3  4

6  5

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

26  27

28  29

30  31