Dzień otwarty ZSP w Błaszkach

Rozmiar tekstu:

zsp blaszki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach przygotowuje się do przyjęcia nowych uczniów. W sobotę 21 kwietnia placówka otworzyła drzwi dla gimnazjalistów i ich rodziców, by pokazać swoje atuty i zaprosić młodzież do kontynuowania nauki właśnie w Błaszkach.

Dzień otwarty ZSP w Błaszkach to wspólne przedsięwzięcie uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i dyrekcji. – W organizację włączyli się również pracodawcy z Błaszek, zapewniający praktyki naszym uczniom i zatrudniający absolwentów – mówi dyrektor szkoły Jadwiga Napieralska. Ci pracodawcy to przede wszystkim firma „Zyk”, sklep spożywczy Małgorzaty Derdziak i drogeria „Vica”.

Dla tych, którzy w sobotnie przedpołudnie przyjechali do błaszkowskiej szkoły, przygotowano punkty informacyjne i szereg działań pokazujących jej specyfikę: pokaz musztry klasy mundurowej, scenki kabaretowe oraz prezentację multimedialną o historii i dniu dzisiejszym placówki.

W roku szkolnym 2018/2019 ZSP w Błaszkach proponuje absolwentom gimnazjów naukę w:

– liceum ogólnokształcącym z klasami o pięciu specjalnościach: humanistyczno-medialnej, mundurowej, prawno-ekonomicznej, biologiczno-chemicznej i politechnicznej;

– technikum o specjalnościach: technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec;

– branżowej szkole I stopnia, której uczniowie w nadchodzącym roku szkolnym będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych w Grecji.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12