Nauczyciele SOSW w Hurtado de Mendoza

Rozmiar tekstu:

sosw
Po raz drugi nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu odwiedzili hiszpańską szkołę Hurtado de Mendoza, gdzie obserwowali zajęcia teoretyczne i praktyczne, związane z branżą gastronomiczną i hotelarską.

Barbara Madalińska, Iwona Górka, Piotr Iszczek, Ireneusz Jabłoński i Jacek Gotkowicz pojechali do Hiszpanii, by poznać tamtejsze rozwiązania w zakresie funkcjonowania szkolnictwa zawodowego, przyswoić zasady realizowania zajęć i techniki pracy, a także zapoznać się z obowiązującym prawem, regulującym zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Czterodniowa wizyta odbyła się w ostatnim tygodniu kwietnia. Została przeprowadzona w ramach realizacji programu „Erasmus+. Kształcenie i szkolenia zawodowe”. SOSW realizuje projekt „Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie doświadczeń europejskich”, poprzez który dąży do wprowadzenia zmian w zakresie prewencji zjawiska przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością.

Pośrednikiem w spotkaniu polskich i hiszpańskich nauczycieli była instytucja szkoląca Europrojectos.

T.O.

2  5

3  4