^ Powrót na górę

 

 

Projekt GIM z sukcesem na olimpiadzie technicznej

Rozmiar tekstu:

zsp1
Sukces uczniów technikum geodezyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Stworzony przez nich projekt modelowania informacji geodezyjnej zdobył pierwsze miejsce w finale ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (w kategorii: usprawnienia softwarowo-techniczne).

Projekt GIM (Geodetic Information Modeling – modelowanie informacji geodezyjnej) jest dziełem Darii Rzepińskiej, Bartosza Florczaka i Cezarego Chudzickiego. Uczniowie pracowali pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych – Agnieszki Pawelec i Pawła Pawelca.

GIM bazuje na interoperacyjności platform technologicznych, dzięki którym wszyscy uczestniczy inwestycji mają dostęp do tych samych informacji w tym samym czasie. System ten umożliwia koordynację pracy kilku zespołów pomiarowych i zapewnia kontrolę pomiarów geodezyjnych w czasie rzeczywistym. Innowacja ta skraca czas pomiarów i obniża koszty pracy.

Rozwiązania zaproponowanego przez młodzież sieradzkiego „Mechanika” dotychczas w geodezji nie było. GIM jest wzorem użytkowym i posiada zdolność patentową.

T.O.

1  2

4  5

6  7