Wakacyjne zajęcia w ZPWP

Rozmiar tekstu:

zpwp
Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego informuje, że w okresie wakacyjnym – od 25 czerwca do 20 sierpnia – placówka będzie czynna w godz. 8:00 – 16:00. Nauczyciele będą w tym czasie na urlopach. Zajęcia wakacyjne rozpoczną się od 20 sierpnia.

ZPWP po raz kolejny przystąpił do Kolorowej Lokomotywy. Jest to ekologiczno-artystyczny, wakacyjny projekt Łódzkiego Domu Kultury, skierowany do dzieci z województwa łódzkiego. W jego ramach zaplanowano m.in. wycieczki, warsztaty i konkursy z nagrodami. Szczegóły w planie zajęć wakacyjnych ZPWP.

T.O.