^ Powrót na górę

 

 

Powiatowe święto edukacji

Rozmiar tekstu:

oswiata
Starosta sieradzki Mariusz Bądzior podziękował pracownikom oświaty za kolejny rok pracy, wręczając 16 nauczycielom i dyrektorom placówek zarządzanych przez Powiat Sieradzki nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Mariusz Bądzior wręczył nagrody podczas uroczystego spotkania w Starostwie Powiatowym. Wzięli w nim udział dyrektorzy placówek, nauczyciele oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu, w tym: radni powiatowi Tomasz Baliński i Lucjan Noweta, starosta Mariusz Bądzior i wicestarosta Marek Kanicki. Gośćmi specjalnymi byli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu, którzy dali pokaz umiejętności wokalnych. Spotkanie w starostwie poprowadził naczelnik Wydziału Oświaty starostwa – Józef Jura.

– Nasze tradycyjne spotkanie w dzień Święta Edukacji Narodowej jak co roku jest okazją do krótkiej refleksji nad znaczeniem słowa „edukacja”. Szkoła, nauka szkolna wpisane są w życie każdego człowieka i te refleksje niejako automatycznie przychodzą z wiekiem. Na co dzień nie zastanawiamy się nad wagą naszych oświatowych poczynań. A przecież dla państwa, narodu i pojedynczego obywatela nie ma ważniejszej sprawy niż edukacja. Staramy się dbać o to, aby warunki nauki i pracy w naszych szkołach i placówkach oświatowych odpowiadały wymogom współczesności, a także potrzebom uczniów i nauczycieli. W imieniu własnym i Zarządu Powiatu Sieradzkiego składam podziękowania wszystkim, których codzienny trud i wysiłek kształtuje oświatowy wizerunek naszego powiatu – zwrócił się do pracowników oświaty starosta sieradzki.

Nagrody starosty otrzymali:

1. Beata Sekieta – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.

2. Małgorzata Fraszczyńska – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie

3. Katarzyna Duch – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

4. Małgorzata Ślusarska – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach.

5. Marlena Woźniak – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu.

6. Dominik Dąbrowski – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.

7. Paweł Wolski – nauczyciel Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

8. Elżbieta Zwierzak – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu.

9. Agata Janiak – nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu.

10. Maciej Gałka – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

11. Lilla Ubycha-Chwalęcka – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

12. Jacek Gotkowicz – wychowawcza w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

13. Magdalena Pieniążek – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu.

14. Wioletta Łajs-Błaszczyk – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.

15. Magdalena Marciniak – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu.

16. Urszula Świniarska – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21