^ Powrót na górę

 

 

Ślubowanie młodzieży w mundurach

Rozmiar tekstu:

zsp warta
Uczniowie pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowo-policyjnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie złożyli w środę uroczystą przysięgę. Uczcili w ten sposób nie tylko rozpoczęcie kolejnego etapu edukacji, ale również przypadający w tym roku jubileusz 55-lecia warckiego ogólniaka.

„Świadom obowiązków kadeta, ślubuję systematycznie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki oraz z poczuciem odpowiedzialności osiągać jak najlepsze wyniki w przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej, dla dobra Ojczyzny i narodu” – tak brzmiała rota przysięgi, którą 17 października złożyli uczniowie rozpoczynający naukę w klasie mundurowo-policyjnej warckiego liceum. Pamiątką po ślubowaniu są dyplomy, poświadczające nadanie tytułu młodszego kadeta. Wręczyła je wychowawczyni klasy – Małgorzata Klimczak-Alejziak.

W uroczystej inauguracji towarzyszyli młodzieży liczni goście: nauczyciele, na czele z dyrektorem szkoły Dominikiem Strumińskim, samorządowcy (starosta sieradzki Mariusz Bądzior oraz burmistrz Gminy i Miasta Warta Jan Serafiński), a także przedstawiciele służb mundurowych: por. Jacek Sujka z 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, nadkom. Grzegorz Będkowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, podkom. Sebastian Brzozowski, komendant Komisariatu Policji w Warcie, mł. bryg. Agnieszka Nowak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu oraz kpt. Ireneusz Gzik, zastępca dyrektora sieradzkiego Zakładu Karnego. Nie zabrakło również rodziców nowo przyjętych uczniów.

Rozpoczęcie przez tę grupę nauki w liceum w Warcie przypada na ważny moment w historii placówki. Pierwsi uczniowie zasiedli w jej ławach we wrześniu 1963 roku, czyli dokładnie 55 lat temu. Była to jedna ze słynnych tysiąclatek, czyli szkół – pomników, zbudowanych na tysiąclecie państwa polskiego.

T.O.

SDC14218  SDC14221

SDC14223  SDC14224

SDC14225  SDC14226

SDC14227  SDC14228

SDC14229  SDC14230

SDC14233  SDC14237

SDC14242  SDC14243