50 lat szkoły specjalnej w Warcie

Rozmiar tekstu:

zss warta
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie świętuje w tym roku jubileusz 50-lecia. Oficjalne podsumowanie półwiecza działalności placówki odbyło się w czwartek 18 października w warckiej restauracji „Pod Wiatrakiem”.

– Jubileusz szkoły specjalnej w Warcie to święto wszystkich, którzy byli i są z nią związani: nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi oraz osób, które swoją działalnością zawodową lub społeczną przyczyniały się do coraz lepszego kształcenia, usprawniania i stymulowania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – mówi Wioletta Łajs-Błaszczyk, dyrektor ZSS w Warcie.

Miejscem uroczystego spotkania z okazji jubileuszu była restauracja „Pod Wiatrakiem”. Gratulacje i życzenia dla placówki składali dyrekcji przedstawiciele placówek oświatowych, samorządów oraz rodzice uczniów. W imieniu samorządu Powiatu Sieradzkiego w uroczystości wzięli udział: starosta sieradzki Mariusz Bądzior, wicestarosta Marek Kanicki, naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Sieradzu Józef Jura oraz radni: Tomasz Baliński i Hubert Kamola.

Szkoła specjalna w Warcie powstała w 1968 r. jako Szkoła Podstawowa Specjalna. Inicjatorem jej utworzenia był kierownik warckiej podstawówki Antoni Astemberg. Przez 50 lat szkoła wielokrotnie zmieniała nie tylko nazwę, ale również siedzibę. Przenoszona była do Dusznik, Raczkowa, Chabierowa, w końcu wróciła do Warty.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25