Dotacje dla SOSW na nowe projekty

Rozmiar tekstu:

sosw
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy od początku bieżącego roku szkolnego realizuje trzy nowe projekty, ukierunkowane na zapobieganie zjawisku przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów i rozwój kompetencji zawodowych młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Od 1 września 2018 r. trwa w SOSW druga edycja projektu „Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich”. Na jego realizację placówka pozyskała 38 815 euro dofinansowania z programu „Erasmus+” (nr umowy: 2018-1-PL01-KA101-049152). – Będzie to kontynuacja działań podjętych w ubiegłym roku szkolnym. Głównym celem projektu jest wprowadzenie modyfikacji w istniejące rozwiązania na poziomie naszej placówki specjalnej, w obszarze prewencji zjawiska przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością. Poza tym projekt ma wpłynąć na zwiększenie mobilności kadry edukacji szkolnej, podnieść jej kompetencje poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności związanych z minimalizowaniem zjawiska przedwczesnego kończenia edukacji. Ma w tym pomóc udział w różnorodnych specjalistycznych kursach i szkoleniach – wyjaśnia Iwona Górka, dyrektor SOSW w Sieradzu. Realizacja tego projektu zakończy się 30 listopada 2019 r.

Nieco więcej, bo 46 961 euro (również z „Erasmusa+; nr umowy: 2018-1-PL01-KA229-050749), ośrodek pozyskał na projekt „Przyszłość zaczyna się dziś”. Biorą w nim udział cztery państwa europejskie: Polska, Włochy, Hiszpania i Chorwacja. SOSW pełni funkcję instytucji koordynującej. Główny cel to umożliwienie każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości. Projekt ruszył 1 września 2018 r. Jego realizacja potrwa do 31 sierpnia 2020 r.

Sukcesem SOSW zakończyły się również negocjacje w sprawie wniosku na dotację na projekt „Lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ośrodek będzie go realizował w okresie 1 października 2018 – 30 września 2020. Bierze w nim udział 60 uczniów i 25 nauczycieli SOSW.

Głównym celem „Lepszego startu” jest doskonalenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie indywidualizacji pracy, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli poprzez realizację cyklu zajęć oraz udział w doskonaleniu zawodowym, przy jednoczesnym doposażeniu placówki w sprzęt TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna). Całkowita wartość tego projektu to ponad 900 tys. zł.

T.O.