Ostatnia szansa na 3-letnie liceum

Rozmiar tekstu:

cku
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu prowadzi rekrutację do liceum ogólnokształcącego zaocznego dla dorosłych. To ostatnia szansa na ukończenie LO w 3 lata. Nauka rozpocznie się w lutym.

Zgodnie z reformą systemu edukacji, od września 2019 r. nauka w liceum będzie trwała 4 lata. Jeśli więc ktoś planuje rozpoczęcie edukacji na tym poziomie w najbliższym czasie, powinien się pospieszyć.

– Przyjmujemy nie tylko do klas pierwszych, ale również na dowolny semestr klas wyższych, a absolwentom zasadniczych szkół zawodowych oferujemy dwuletni cykl kształcenia – mówi Grzegorz Gajda, dyrektor CEZ. Nauka odbywa się w Centrum Kształcenia Ustawicznego na ul. Mickiewicza.

Istnieje również możliwość łączenia nauki w liceum dla dorosłych z nauką na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Ukończenie jednego i drugiego da absolwentowi tytuł technika.

T.O.