^ Powrót na górę

 

 

ZIT na konferencji „Być kobietą”

Rozmiar tekstu:

konferencja
Uczestnicy konferencji pod hasłem „Być kobietą”, zorganizowanej w Teatrze Miejskim w Sieradzu przez miejscową Bibliotekę Pedagogiczną, mieli okazję obejrzeć spektakl muzyczny, przygotowany przez młodzież z Zespołu Inicjatyw Twórczych, działającego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego.

Musical pt. „Portret kobiecy” został przygotowany specjalnie z okazji konferencji. – Biblioteka Pedagogiczna, z którą współpracujemy od wielu lat, zwróciła się do nas z prośbą o zaprezentowanie programu artystycznego, nawiązującego do tematyki spotkania – mówi Urszula Świniarska, dyrektor II LO. Spektakl powstał pod kierunkiem opiekunek ZIT – polonistek: Doroty Błaszczyk, Anny Szwankowskiej i Agaty Janiak.

A tematyka to nie byle jaka, tak jak nie byle jaka była okazja do zorganizowania konferencji poświęconej kobietom: – 28 listopada obchodzimy 100. rocznicę zrównania praw wyborczych kobiet i mężczyzn. Tego dnia w 1918 roku Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Ustanowiono w nim, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci oraz że wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. Postanowienia te zostały utrzymane przez konstytucję marcową – wyjaśnia Elżbieta Kowalska, dyrektor BP w Sieradzu.

Wcześniej, przez ponad 100 lat status kobiet na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim określał Kodeks Napoleona, który zawierał m.in. tak restrykcyjne zapisy jak to, że zamężne kobiety nie mogły posiadać osobnych dokumentów tożsamości oraz nie wolno im było opuszczać wyznaczonego przez mężów miejsca zamieszkania. Nie miały też prawa do wypracowanego przez siebie dochodu. – Poza prawem regulującym relację małżeńską były też zapisy o tym, że nie wolno im było samodzielnie zeznawać w sądach, a ich prawa rodzicielskie mogły być ograniczone przez tzw. radę familijną – wyjaśnia dalej Elżbieta Kowalska.

Skoro konferencja, to i referaty. Wygłosiło je pięcioro uczestników: Sebastian Skrobisz („Równość czy nierówność szans – czy płeć ma znaczenie w szkole”), dr Jacek Cheda („Kobieta we współczesnym świecie”), Beata Gamrowska („#Pasja”), dr Karolina Kołodziej („Kobieta…”) i Barbara Modrzejewska („Przykłady dobrych praktyk”). Konferencję otworzył starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  23

24  25

26  27

28  29

30  31