^ Powrót na górę

 

 

Stypendystka MEN z „Jagiellończyka”

Rozmiar tekstu:

lo1
Julia Przybyszewska, uczennica klasy IIIe I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, jako jedna z 393 osób w kraju, 18 w województwie łódzkim i jedyna w powiecie sieradzkim, została wyróżniona stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

– Julia jest finalistką 40. i laureatką 41. Olimpiady Języka Niemieckiego. Odnosi również sukcesy w licznych konkursach językowych oraz o tematyce Unii Europejskiej – informuje Grzegorz Pietrucha, dyrektor I LO w Sieradzu.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest prestiżowym wyróżnieniem, które uczniowie otrzymują za wybitne osiągnięcia edukacyjne – m.in. sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i turniejach o zasięgu ogólnopolskim, najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki, uczestnictwo w zajęciach na uczelni, przewidzianych tokiem studiów (na podstawie postanowień dotyczących takiego udziału, przeznaczonych dla uczniów wybitnie uzdolnionych) oraz wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

T.O.