^ Powrót na górę

 

 

Sieradzka stypendystka w kancelarii premiera

Rozmiar tekstu:

lo1
Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej, Julia Przybyszewska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, wzięła udział w uroczystym spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odebrała na nim dyplom „za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018”.

Julia jest finalistką 40. i laureatką 41. Olimpiady Języka Niemieckiego. Odnosi również sukcesy w licznych konkursach językowych oraz o tematyce Unii Europejskiej. W ubiegłym roku, jako jedna z 393 osób w kraju, 18 w województwie łódzkim i jedyna w powiecie sieradzkim, została wyróżniona stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest prestiżowym wyróżnieniem, które uczniowie otrzymują za wybitne osiągnięcia edukacyjne – m.in. sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i turniejach o zasięgu ogólnopolskim, najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki, uczestnictwo w zajęciach na uczelni, przewidzianych tokiem studiów (na podstawie postanowień dotyczących takiego udziału, przeznaczonych dla uczniów wybitnie uzdolnionych) oraz wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

T.O.

dyplom