^ Powrót na górę

 

 

Klasa patronacka UAM w LO w Warcie

Rozmiar tekstu:

zsp warta
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu objął patronat nad klasami o profilu pedagogiczno-dziennikarskim Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Warcie.

W treści porozumienia, podpisanego przez dyrektora ZSP Dominika Strumińskiego i dziekana WPA prof. UAM dr. hab. Piotra Łuszczykiewicza na okres trzech lat, czytamy, że „celem patronatu jest pogłębienie zainteresowań humanistycznych uczniów, ich wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z profesorami, doktorami i studentami. Uczniowie mogą korzystać z zaplecza aparaturowego, biblioteki, a także z konsultacji pracowników naukowych UAM”.

Współpraca WPA z liceum w Warcie nie rozpoczyna się wraz z objęciem patronatu, bo uczniowie już wcześniej brali udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez uczelnię.

Spotkanie z kadrą akademicką po podpisaniu porozumienia było trzecim wyjazdem warckiej młodzieży do Kalisza. 7 marca uczniowie wysłuchali wykładu prof. Jana Galanta na temat reportaży, które wstrząsnęły światem w XX wieku. – Wykładowca wskazał, jaka jest jego zdaniem różnica między reporterem, który działa jako korespondent i relacjonuje zdarzenia, a reportażystą, który wyszukuje ciekawych tematów, dopatruje się przyczyn, wskazuje rozmaite perspektywy danej sytuacji. Następnie dr Karol Walczak przedstawił młodzieży metody badań socjologicznych. Skupił się na doborze pytań do ankiet i konstruowaniu innych narzędzi badawczych – mówi Maciej Gałka, polonista LO w Warcie i pomysłodawca współpracy z uczelnią (również absolwent UAM).

Następny wyjazd na uczelnię planowany jest 5 kwietnia. Wówczas poruszony zostanie problem doboru ubrania do sytuacji (tzw. dress code) oraz odbędą się ćwiczenia z autoprezentacji.

Warckie liceum jest trzecią szkołą, która współpracuje z kaliskim WPA UAM. Wydział patronuje również klasom LO w Turku i LO w Ostrowie Wielkopolskim.

T.O.

1  2

3  4