^ Powrót na górę

 

 

Szkolenia w ramach „Erasmusa+”

Rozmiar tekstu:

sosw
Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego chcą zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki przez uczniów. Szukając sposobów na rozwiązanie problemu, czerpią z doświadczeń europejskich.

Pomóc w osiągnięciu celu mają szkolenia zagraniczne, realizowane w ramach projektu finansowanego z programu „Erasmus+” (nr umowy 2018-1-PL01-KA101-049152). Dwa z nich odbyły się w lutym tego roku w Barcelonie i Pizie. Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w zakresie edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej, osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursy i szkolenia), w trakcie których podnoszą oni kompetencje zawodowe.

W Hiszpanii uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych, związanych z teatrem, grami i dramą. Uczyli się od siebie nawzajem, jak uatrakcyjnić ofertę edukacyjną placówki. Wizyty szkoleniowe odbywały się za pośrednictwem europejskich instytucji szkolących (Pricalica i Dorea). Razem z Polakami szkolili się Słoweńcy, Cypryjczycy, Niemcy, Chorwaci, Bułgarzy, Hiszpanie i Serbowie.

Z kolei tematyka włoskiego szkolenia skupiała się na przyczynach i skutkach przedwczesnego kończenia nauki, istniejących strategiach, politykach i środkach zwalczających to zjawisko, a także na wypracowaniu metod wspierania nauczycieli i uczenia się uczniów. Szkolący kładli nacisk na umiejętności zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron – uczniów, szkoły, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnych, w celu wytworzenia podejścia systemowego.

T.O.

1  2

3  4