^ Powrót na górę

 

 

Strajk w powiatowych placówkach oświatowych

Rozmiar tekstu:

strajk
Nauczyciele 10 z 13 placówek oświatowych zarządzanych przez Powiat Sieradzki przystąpili od poniedziałku do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Nie strajkują: Centrum Edukacji Zawodowej i Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie.

O zamiarze rozpoczęcia strajku od poniedziałku 8 kwietnia placówki poinformowały organ prowadzący jeszcze w ubiegłym tygodniu. Odpowiednie pisma do Starostwa Powiatowego skierowały również oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sieradzu, Warcie i Złoczewie, informując o przeprowadzeniu wśród nauczycieli referendów. Zamiar przystąpienia do strajku zadeklarowało ponad 50 proc. pracowników poszczególnych szkół przy frekwencji przekraczającej 50 proc. ogólnej liczby nauczycieli.

Akcję strajkową prowadzą wszystkie publiczne szkoły ponadgimnazjalne (w Sieradzu, Błaszkach, Warcie i Złoczewie), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu i Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

T.O.