^ Powrót na górę

 

 

Raport o stanie oświaty w roku szkolnym 2013/2014

Rozmiar tekstu:

raport
Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu przygotował informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sieradzkiego za rok szkolny 2013/2014.

Wymóg opracowania informacji reguluje Ustawa o systemie oświaty (art. 5a ust.4). Nakłada ona na organ prowadzący obowiązek sporządzenia raportu o stanie oświaty w minionym roku szkolnym. Raport powinien być przygotowany do końca października.

Mimo że informacja dotyczy przede wszystkim roku szkolnego 2013/14, zawiera sporo informacji z roku 2014/15, a także z lat ubiegłych. Wiadomości te służą porównaniu i analizie danych z powiatowych placówek oświatowych z kilku lat szkolnych.

Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu Sieradzkiego na posiedzeniu 30 października 2014 roku.

T.O.

Raport o stanie oświaty za rok szkolny 2013/2014